Werkgroepen

Hier een overzicht van alle werkgroepen binnen onze gemeente.

Werkgroep Pastoraat

De werkgroep Pastoraat heeft tot taak het omzien naar gemeenteleden, met aparte aandacht voor speciale doelgroepen zoals jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden.
Elke wijk heeft een pastorale ouderling, die wordt bijgestaan door pastorale medewerkers en wijkmedewerkers. Samen met de kerkelijk werker zijn ze verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar. Er worden bezoekjes gebracht bij grote gebeurtenissen in het leven als een huwelijk, overlijden, geboorte, jubileum, examen en verjaardagen van ouderen en alleenstaanden. Zieken en mensen die het moeilijk hebben worden extra bezocht. De bloemen die zondags de kerkdienst opfleuren gaan na de dienst naar een kerklid die om wat voor reden dan ook wel een bloemetje kan gebruiken. Huisbezoek is er alleen wanneer mensen hier zelf om vragen.
Eens per jaar organiseert de werkgroep Pastoraat wijkavonden. Hiervoor worden alle gemeenteleden per wijk uitgenodigd. De wijkavond heeft een thema, bijvoorbeeld gemeentegroei. Daarnaast is er ook tijd om elkaar op een informele manier te ontmoeten.
Een medewerker van de werkgroep schrijft elke maand een pastoraal stuk in het kerkblad over de vreugdevolle zaken die gemeenteleden hebben beleefd maar ook over de zorgen en het verdriet. Op deze wijze kunnen gemeenteleden met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Werkgroep Vorming en Toerusting

Elisabeth

Het blad “Elisabeth” wordt 2x per maand door 7 bezorgers rondgebracht in Zuidwolde e.o. In het najaar wordt het abonnementsgeld opgehaald middels een kwitantie.

Ontmoetingsochtend

4 a 5 x per jaar wordt er een Ontmoetingsochtend gehouden. Deze staat o.l.v. een voorganger of kerkelijk werker. Er is meestal een onderwerp of thema waarover gesproken wordt. Het is een informeel samen zijn, onder het genot van een kop koffie met wat lekkers, waarbij men met elkaar in gesprek gaat. Er worden ook veel liederen gezongen o.b.v de organist. Kijk in de agenda voor de data. De Ontmoetingsochtenden beginnen om 9.30 u.

Website

De werkgroep Vorming&Toerusting houdt zich bezig met het up-to-date houden van deze website,  de Facebookpagina en de info-kast vooraan bij de weg.

Bijbelkring

Voor volgende seizoen denken we weer na over een vernieuwde invulling hiervan.

 

Werkgroep Eredienst

Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van en inhoud geven aan vernieuwende vormen van liturgievieringen binnen de gestelde regels. Daarnaast regelt de commissie de logistiek voor alle erediensten en alle bijzondere diensten.

Werkwijze

De werkgroep Eredienst coördineert de voorbereidingen van de erediensten op zondag en op kerkelijke gedenkdagen. Daarnaast geeft zij vorm aan de start- en gemeentezondag. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met de overige werkgroepen.
De werkgroep Eredienst stuurt verder alle logistiek rondom erediensten aan, dat wil zeggen alle basisonderdelen die nodig zijn tijdens een eredienst of andere bijzondere dienst.
Deze basisonderdelen zijn:
  • ouderling van dienst;
  • lied van de week;
  • kinderlied;
  • kinderoppas;
  • collecten;
  • organist;
  • autodienst.
Het regelen van deze logistieke onderdelen gebeurt in direct overleg met:
– de preekvoorziener;
– de kosters en
– de overige werkgroepen.

Erediensten

Aanvang: elke zondag om 9.30 uur (als regel).
Kinderoppas: voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst: voor groep 1, 2 en 3 iedere zondag, voor groep 4 en 5 en voor groep 6, 7 en 8 om de week in het bijgebouw van de kerk.
Autodienst: voor kerkleden die niet op eigen gelegenheid kunnen komen.
De cd-rom met daarop de dienst: voor ieder die niet in de kerk aanwezig kan zijn.
Viering Heilig Avondmaal: 6 keer per jaar.
Biddag: tweede woensdag in maart om 19.30 uur.
Dankdag: eerste woensdag in november om 19.30 uur.

Alle bijzondere diensten en activiteiten worden vermeld in het kerkblad Dicht-erbij en op de agenda van deze website.
Voorbede kan worden aangevraagd bij de scriba, de pastorale ouderlingen en via het schrift dat in de hal (voor) van de kerk ligt.

Werkgroep Jeugd

De werkgroep is gericht op het actief bezig zijn met de jeugd op het gebied van geloof, geloofsontwikkeling en maatschappelijk relevante zaken. Dit doen we door kindernevendiensten, tienernevendiensten catechisatie en het organiseren van jeugddiensten.

De werkgroep bestaat op dit moment uit een alg.lid ( notulist ),  afgevaardigden van de kindernevendienst en tienerleiding.

De werkgroep Jeugd is verantwoordelijk voor de oppasdienst, kindernevendienst en tienernevendienst. Ook organiseren ze jeugddiensten en gezinsdiensten.

Oppasdienst

Tijdens elke ochtenddienst is er gelegenheid om kinderen, die nog niet naar de kindernevendienst gaan, naar de oppasdienst in het bijgebouw van de kerk te brengen.

Kindernevendienst

Voor de kinderen in onze gemeente is de eredienst vaak nog te moeilijk om te begrijpen. Ook is een uurtje stilzitten nog best lang, zeker als je bij de jongsten hoort. Maar omdat de verhalen uit de Bijbel zeker ook doorverteld moeten worden aan de kinderen, is er de kindernevendienst. Daar kunnen kinderen op hun eigen niveau luisteren naar Gods woord. En niet alleen luisteren, maar er ook mee bezig zijn door creatieve verwerkingen. Er wordt getekend, geknutseld, toneel gespeeld en natuurlijk gezongen.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 is er elke zondag nevendienst.

Voor de kinderen van groep 6,7,en 8 is er om de zondag nevendienst.

Tienernevendienst

De tieners bieden we om de week gelegenheid om tijdens de ochtenddienst bij elkaar te komen in één van de nevendienstruimten o.l.v. een volwassene.

We gaan dan bezig met een verhaal uit de Bijbel; ernaar luisteren, erover lezen, erover praten, vragen over het verhaal beantwoorden, proberen om het verhaal toe te passen in ons eigen leven en ermee aan de slag om het verhaal uit te beelden (d.m.v. beamer presentaties, muziek of toneel).

Jongerengespreksgroep FOCUS

Oftewel: Leven en geloven delen met elkaar. We focussen hierbij op vriendschap & liefde, onbezorgd relaxen, genade & nieuw begin, maar ook moeite & je vragen, stilte & gebed. Aandacht voor God, de bijbel en jezelf. We eindigen elke bijeenkomst in de kerk met een korte viering met stilte en gebed waarbij ieder een kaarsje kan ontsteken. We zitten in het jeugdhonk van de Maranathakerk, Grotestraat,  Bedum. Check de agenda voor de data!