missie: HART voor God en HART  voor mensen

Kaart 1

visie: de liefde van God in Christus willen we doorgeven  aan jong en oud, zwak en sterk,

doordat alle gemeenteleden omzien naar de naaste, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg, zodat we helpen wie geen helper heeft.

Kort gezegd: een diaconale missionaire gemeente met

Twee speerpunten : HART voor God en HART voor mensen

Kaart 2