Home

Ontmoetingskerk Zuidwolde Gn

Welkom op de site van onze gemeente!

We willen een plaats van ontmoeting zijn. Ontmoeting met God en met elkaar. Het is onze bedoeling om een gemeenschap te vormen waarin we ons met elkaar verbonden voelen en we samen ons geloof kunnen beleven en belijden.

De gemeente in Zuidwolde is onderdeel van de Protestantse Kerken Nederland. (PKN)

Mochten er vragen zijn dan kunt u een mail sturen. Klik op contact in de balk hierboven.
Tot ziens!

speldenprikken          

  Speldenprik van de maand:

Hoeveel deuren we ook achter ons dicht doen, er blijft altijd een voor ons open.


2
november

Praiseavond

Algemeen

Beste gemeente,

Mocht u ons nog niet kennen dan stellen wij ons graag voor! Wij zijn gospelkoor Jizrahja uit Groningen. Onder begeleiding van onze band zingen we o.a. tijdens kerk- en trouwdiensten, jeugddiensten en praiseavonden. Wij willen jullie gemeente graag uitnodigen voor onze volgende, gratis praiseavond op zaterdagavond 9 november! In de nummers die we zingen staat God centraal. Lekker meezingen kan ook!

Zouden jullie voor ons de poster in de bijlage willen delen in jullie interne nieuwsbrief, op de website, op Facebook etc.? Ook hebben we in de bijlage een afbeelding voor de beamer toegevoegd die jullie op de beamer kunnen tonen.

We hopen op een grote opkomst!

Voor meer informatie over ons koor kunt u kijken op www.jizrahja.nl  

Graag tot ziens en een muzikale groet,

Bestuur Gospelkoor Jizrahja

Natasja Gelderman

Esther de Jonge

Madelon Moesker

Tineke Mulder

Christina Rakers

21
september

Startzondag Welkom!!

Algemeen
17
september

Concert Matthijn Buwalda

Algemeen
12
september

Theologische verdieping

Algemeen

THEOLOGISCHE VERDIEPING GRONINGEN (TVG) START OP 30 SEPTEMBER 2019

MET OPEN COLLEGE SPIRITUALITEIT EN NATUUR

TVG Groningen start dit najaar met iets nieuws. Kortdurende colleges voor ieder, die geïnteresseerd is in religie en spiritualiteit. Dit najaar starten we deze Open Colleges met Spiritualiteit en natuur, gegeven door onze docent spiritualiteit en dogmatiek Just van Es, predikant in Huizinge en godsdienstfilosoof. Een korte inhoud van de cursus:

Spiritualiteit en natuur.

Het Westerse Christendom is een rijke traditie. Tegelijk worden we ons er steeds meer van bewust dat zij ook grote beperkingen heeft. Een daarvan is  dat de natuur er nogal bekaaid van af lijkt te komen. En onze verhouding tot de natuur blijkt juist van zo groot belang, voor ons milieu, voor onze plek daarin, en voor onze eigen ziel. Maar er waren vanaf het allereerste begin ook andere bewegingen die op gang werden gebracht door de persoon van Jezus dan de Romeinse stroom die zo bepalend is geweest voor onze huidige kerken en theologieen. 

Op deze avonden lezen we teksten uit twee andere tradities die vandaag weer grote zeggingskracht blijken te hebben voor veel mensen binnen en buiten de kerken: de Keltische en de Nestoriaanse. De Keltische heeft grote invloed gehad met name in de Angelsaksische gebieden en is daar nog steeds een de grond mee bepalende laag. De Nestorianen trokken al heel vroeg naar het Oosten, gingen de dialoog aan met Oosters denken en werden een levende beweging in het oude China.  En in beide speelt de natuur een grote rol.  Kunnen zij ons nieuwe inspiratie geven? 

Data:                maandag  30 september, 14, 28 en 4 november 2019

Inleider:           ds. Just van Es

Plaats:             Willem Lodewijk Gymnasium lokaal – lokaal 1.6 

Tijd:                 van 19.30 – 22.00 uur

Kosten:            € 40,– voor de vier avonden ( € 60,– voor paren).

Inschrijven is mogelijk via de website: www.tvg-groningen.nlof via een mail naar cursusadministratie: administratie@tvg-groningen.nl

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nlof neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.

15
mei

Bijeenkomst

Algemeen
Een avondje Ring Winsum  
Hoe ben jij kerk op je dorp? 
Met Jolanda Tuma6 juni aanstaande19.30 uurKerk Eenrum 
Toegang gratis, voor iedereen uit de voormalige classis Winsum! 
Door persoonlijke omstandigheden van Jolanda Tuma kon de ringbijeenkomst van 25 april helaas niet door gaan. We hebben echter goed nieuws: de avond zal op 6 juni aanstaande plaats vinden.

Centraal staat de vraag: hoe ben jij kerk op je dorp?


Jolanda Tuma werkt voor de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt en brengt de verbinding tussen godsdienst-gemeente-cultuur en dorp tot stand in al haar activiteiten. Ze is ook ambassadeur voor dorpskerken.


De avond is voor alle leden van jullie gemeente, ambtsdragers maar ook niet-ambtsdragers.


We beginnen om half acht
9
april

Samen verbinden

Algemeen
Palmpasen flyer def.pdf
22
maart

God roept je bij je naam

Algemeen

God roept je bij je naam


31 maart 2019 10.00 uur

Ger.Kerk-PKN Ontmoetingskerk Zuidwolde 
Boterdiep Wz 50 

Voorganger: kw. Jeltsje Elzinga

M.m.v.Gospelkoor Soon Return Wouterswoude

12
maart

Engelse Hyms

Algemeen
cid:image001.jpg@01D4B16E.235292C0

HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE

Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries

Op zaterdag 25 mei a.s. wordt het TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL gehouden, ditmaal in de Groninger Martinikerk, (13.00-17.15), bedoeld voor iedereen die graag zingt, en speciaal voor liefhebbers van het engelse kerklied, de hymn

Het jaarlijkse Liedfestival wordt georganiseerd door Stichting DE VERTAALSLAG, die is gelieerd aan het werk van theoloog/dichter/vertaler Sytze de Vries. Deze heeft de afgelopen jaren onder de titel  HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE in 2 delen meer dan 120 vertalingen aangeleverd van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse  traditie.

Deze nieuwe teksten op vaak geliefde melodieën zijn inmiddels niet meer weg te denken uit menig repertoire. Inmiddels verschenen daarbij CD’s, begeleidings- en koorbundels. Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden, Inmiddels verschenen daarbij CD’s, begeleidings- en koorbundels. Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden, met als ondertitel Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk (over)volle Martinikerk. Deze wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialist (en opgeleid) in de Engelse kerk- en koormuziek.  Daarbij geholpen door het koor Choral Voices, regelmatig te zien en te horen in het TV-programma Nederland Zingt.Naast de veelvuldige samenzang er is ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het beroemde Schnitgerorgel. Daartoe  komt speciaal uit Engeland over Leonard Sanderman, director of music en werkzaam aan de Universiteit van York.  (Op het Liedfestival van 2018 won hij de publieksprijs, in het kader van de Willem Vogel-prijs, met een serie nieuwe melodieën op nieuwe teksten van Sytze de Vries.  Die  zullen ook ditmaal op het programma staan!) Uit beide delen ‘Het liefste Lied’ van overzee zijn twee complete Festivals met Lezingen en Liederen samengesteld, voor de Advents- en voor de Kersttijd,  met koorzettingen van Dirk Zwart. Beide (directie- zowel als kooruitgaven) worden deze middag gepresenteerd.Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en ook al deze jaren vaste huisorganist van het Liedfestival, tekent weer voor de begeleiding van de samenzang. De presentatie van de middag is in handen van Sytze de Vries, die ook zal voorgaan in de afsluitende Choral Evensong, het dagelijkse gezongen koorgebed in de Anglicaanse traditie. Opgave voor deelname: via www.liedfestival.nl  (ook voor nadere info)

Telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman) 

Toegangsprijs:                      € 18,-  (aan de kassa)

bij vooruitbetaling                 € 16,-  (groepen vanaf  5 pers. € 12,-) 

€ 12,-  (65+/studenten)

Ook is opgave mogelijk om als zanger mee te doen aan het Meerstemmig Grootkoor:Dan worden enkele koorzettingen gratis toegestuurd.

12
maart

Psalm Project

Algemeen

Psalm Project in Oldehove

De concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Met een eigentijdse vertaling van de psalmen worden de bezoekers getrakteerd op een sfeervol en verrassend concert. Jong en oud zullen aangesproken worden door prachtige liederen die de band ten gehore zal brengen. Het geheel wordt afgewisseld met verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen. Het concert duurt 75 tot 90 minuten zonder pauze.

Zaterdag 16 maart 2019 komt The Psalm Project naar Oldehove. 
Iedereen is van harte welkom! 
Het begint om 20.00 uur in de kerk De Zaaier aan de Julianastraat 25 te Oldehove.
Entree is € 2,95. De kaarten zijn alleen online te reserveren via www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-oldehove

10
maart

Stammpotbuffet

Algemeen