Home

Ontmoetingskerk Zuidwolde Gn

Welkom op de site van onze gemeente!

We willen een plaats van ontmoeting zijn. Ontmoeting met God en met elkaar. Het is onze bedoeling om een gemeenschap te vormen waarin we ons met elkaar verbonden voelen en we samen ons geloof kunnen beleven en belijden.

De gemeente in Zuidwolde is onderdeel van de Protestantse Kerken Nederland. (PKN)

Mochten er vragen zijn dan kunt u een mail sturen. Klik op contact in de balk hierboven.
Tot ziens!

speldenprikken          

  Speldenprik van de maand:

Geloof is de schakel tussen horen en doen.


14
februari

Een dienst voor jong en oud

Uncategorized

Een dienst voor jong en oud.

Zondag 23 februari is er om 10.00 uur in de ontmoetingskerk in Zuidwolde een gezinsdienst/ jeugddienst voor jong & ouder(s). 

In deze dienst hebben we het thema “ik zie jou”.

Het is een thema wat voor iedereen van toepassing is. 

Ik zie jou en ik ben er voor je. Ik zie de mooie dingen, hoe ziet God jou, hoe kijk je daar zelf naar? Hoe troost je iemand? Hoe geef je complimentjes, of zet je iemand in het zonnetje?

Je hoeft geen oplossingen te weten, je mag er zijn zoals je bent.

God ziet jou elke dag! Jij mag een kind zijn van God. Er zijn kansen voor iedereen.

Het wordt een dienst met veel muziek en een korte overdenking.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/ thee of ranja te drinken.

We hopen jullie allemaal te zien.

25
december

25 December

Uncategorized
24
december

24 December

Uncategorized
24
december

23 December

Uncategorized
22
december

22 December

Uncategorized
21
december

21 December

Uncategorized
20
december

20 December

Uncategorized
19
december

19 December

Uncategorized
18
december

18 December

Uncategorized
17
december

17 December

Uncategorized