Uitnodiging Discipelschapcursus met Kees de Vlieger

Cursus over discipelschap: 3 avonden in Ten Boer

Vanuit het Evangelisch Werkverband attendeer ik je graag op een cursus discipelschap in de Gereformeerde kerk in Ten Boer. Zij hebben dit seizoen discipelschap als jaarthema en nodige ook graag anderen uit de omgeving uit voor deze cursus. Kees de Vlieger, die deze cursus geeft, ken ik al jaren en ik promoot deze studies omdat ze verwoorden wat wij willen als EW. Zelf werk ik ook al jaren met het materiaal van Stichting Kerygma.

Van harte aanbevolen dus!

Jelle de Kok
EW Toerustingsstafwerker Noord-Nederland

Cursus Discipelschap

Dat discipelschap iets te maken heeft met het volgen van Jezus, en dat de eerste leerlingen van Jezus ook “discipelen” werden genoemd, is bij de meeste mensen wel bekend. Toch denken we dat veel mensen Jezus wel willen volgen, maar niet precies weten hoe dat moet. Wat zegt Jezus daar zelf over, en hoe kunnen wij groeien in onze toewijding aan Jezus. Het leven is vaak druk en onrustig, en soms ben je misschien helemaal niet met deze vragen bezig. Neem even tijd om tot rust te komen, en na te denken hoe je Jezus beter kunt leren kennen, en meer kunt worden zoals Hij.

We hebben als Gereformeerde kerk in Ten Boer Kees de Vlieger beschikbaar gevonden om drie avonden te spreken over discipelschap en met de deelnemers hierover in gesprek te gaan.

Kees de Vlieger heeft ruime ervaring in het maken en geven van cursussen. Hij werkt via stichting Kerygma, een interkerkelijke organisatie met passie om de gemeente van Jezus Christus tot haar doel te zien komen door toerusting en evangelisatie.

Elke avond heeft een andere invalshoek:

  • Dinsdag 28 februari 2017: Wat betekent het om een discipel van Jezus te zijn. Wat zegt de Bijbel hierover?
  • Donderdag 9 maart 2017: De vrucht van discipelschap in de praktijk van het leven.
  • Woensdag 15 maart 2017: Wat is de rol van de kerk bij het maken van discipelen?

Het beloven drie boeiende avonden te worden. Kom jij ook?
De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 in gebouw Menorah, Wigboldstraat 3 in Ten Boer.

Als Commissie Vorming en Toerusting nodigen we je van harte uit om deze drie avonden mee te doen.

Graag opgeven bij:

Commissie Vorming en Toerusting
Gereformeerde Kerk Ten Boer

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.