10
december

Welkom!

Algemeen

Vanaf 1 dec 2018 is Casper Smits als kerkelijk werker in onze gemeente komen werken. Vanaf deze plaats Gods zegen toegewenst! 

21
oktober

World Servants project 2019

Algemeen

Volgend jaar gaat er een enthousiaste groep jongelui uit Bedum en Zuidwolde naar Malawi om mee te helpen bouwen aan een schoolgebouw en latrines!

Klik op de link en je komt  op de website.  Daar staan alle nieuwtjes, tussenstanden, acties en verdere bijzonderheden. Ook hoe je kunt sponseren 😊

https://www.worldservants.nl/bedumzuidwolde?fbclid=IwAR2utc2SY4Vysif81Z5apPxj9I-BtqLr_GjhMe5CwRy3eW9hz-gig-tCvZc

21
augustus

Startzondag

Algemeen

15
augustus

HARTgroep PR- binnen naar buiten

PR

10-pr “Hart-lopers”: Wim van Oeveren, Carin Kruijer

Deze groep bedenkt manieren om als kerk meer naar buiten te treden en voert dit uit via website, informatiekast aan de weg, flyers, etc.

 

 

15
augustus

HARTgroep Eetpunt

Eetpunt

 

8-eetpunt  “Hart-loper”: Wim Havinga.

Meehelpen bij eetpunt, mensen uit dorp uitnodigen, meehelpen koken, opruimen & afwassen etc., aanschuifmaaltijden organiseren, meedenken hoe er meer mensen kunnen worden betrokken, want samen eten verbindt. Doel: gemeenschap in gemeente en dorp versterken, gelegenheid bieden voor ontmoeting en goed eten etc. In principe is er iedere 1e donderdag van de maand een gezamenlijke maaltijd. Wilt een keer mee-eten, dan kunt u/jij zich opgeven  bij Wim Havinga: tel. 050 3015649

 

15
augustus

HARTgroep (Thuis)bidden

Bidden

4-bidden “Hart-lopers”: Jeltsje Elzinga, Carin Kruijer

Door de werkgroep Vorming&Toerusting wordt een groep gemeenteleden maandelijks voorzien van gebedspunten waarvoor gebeden kan worden. Gebed is het ‘hart van de gemeente’ !  Op deze manier kan men zich ook betrokken voelen bij de gemeente.

 

15
augustus

HARTgroep catering & kweken voor de voedselbank

Voedselbank

3-voedselbank “Hart-loper”: Wytze Brandsma

Organiseren dat er voedsel kan worden in geleverd. Mensen kweken in hun tuin groente en fruit. Dezelfde mensen of anderen vervoeren dit naar de voedselbank. Overgebleven voedsel van een cateringsbedrijf wordt ingevroren en naar de voedselbank. De voedselbank krijgt de laatste tijd minder voedsel aangeleverd en heeft vooral behoefte aan vers fruit en groente.

 

15
augustus

HARTgroep Bloemen-groet

Bloemen-groet

1-bloem-groet  “Hart-loper”: Getty de Vries

De zondagse bloemen worden door leden uit deze HARTgroep gebracht bij mensen in het dorp en in gemeente die ernstig ziek zijn, leven met pijn of verdriet of eenzaamheid of juist bij een feestelijke gebeurtenis zoals geboorte of jubileum met een groet van de kerk. Er kan een bezoekje aan gekoppeld worden. Er kan een kaartje bij gemaakt worden.

o.b.v. de diaconie en pastoraat, die dit bijhouden.

In de Dicht-erbij wordt vermeld wie de bloemen heeft gekregen afgelopen maand.

De HARTgroep en werkgroep Pastoraat, kunnen namen doorgeven, maar ook gemeenteleden mogen namen aangeven.