24
maart

Afgelasting erediensten

Uncategorized

Maart 2020

Aan alle gemeenteleden Ger.Kerk (PKN) Zuidwolde 

Op grond van de maatregelen vanuit de overheid, d.d. 23 maart jl., gaan de komende kerkdiensten in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde in de maand april en mei niet door.

Moderamen Ger.Kerk (PKN) Zuidwolde

24
maart

Bericht van onze kerkelijk werker

Uncategorized

Maart 2020

Beste gemeenteleden, 

We beleven bijzondere tijden. Nederland staat voor een behoorlijk gedeelte stil. Er zijn kwetsbare groepen en veel mensen voelen verwarring en spanning. Het coronavirus zet de boel op zijn kop. Het voelt soms onwerkelijk aan. Er zijn zorgen en ook angst misschien, worden de meeste mensen ook echt ziek door dit virus?  Hoe erg wordt het allemaal?

Allerlei activiteiten zijn gestaakt en opgeschort.

Ook kerkdiensten en vergaderingen gaan voorlopig niet door. Gelukkig is er de tv en de computer, zodat we op die manier wel vieringen kunnen volgen.

Er is een sterk beroep op ons allemaal gedaan om voorzichtig te zijn, zelfs onze premier heeft daartoe opgeroepen. Dat betekent voor mij dat het bezoekwerk tijdelijk anders zal moeten.

Het is mijn bedoeling om voorlopig met name de telefoon en/of de mail te gebruiken. Dat zijn ook prima manieren om contact met elkaar te hebben.

In deze ongewone situatie waarin we terecht zijn gekomen met z’n allen, kunnen mensen zich gemakkelijk alleen voelen en met allerlei vragen zitten. Het kan dan helpen om even met iemand te praten.

Het is uiteraard altijd mogelijk om mij te bellen. Even samen via de telefoon alles delen kan belangrijk zijn. Ja, ook als u gewoon even wilt praten, vind ik het prima dat u contact met mij zoekt. 

En wilt u liever iets van uw vragen en gedachten opschrijven, u kunt mij ook een mail sturen. Ook dan kunt u een reactie  verwachten.

Laten we proberen om op deze manier elkaar nabij te zijn. Zeker ook als we elkaar nog niet eerder gesproken hebben.

Verder zal er in het kerkgebouw in de komende weken op dinsdagochtend vanaf half 11 de mogelijkheid zijn om een kaarsje aan te steken en bijvoorbeeld even te bidden. Er ligt ook een gebed als voorbeeld.

Ook is er iemand aanwezig om uw zorgen mee te delen.

We beginnen hiermee op dinsdag 31 maart.

Van mijn kant wens ik u alle sterkte in deze onzekere tijden. Moge God ons omringen met zijn liefde en barmhartigheid.

Een hartelijke groet,

Pastor Ate Klomp

Telefoon: 06 336 334 17,

Mail: a.j.klomp56@gmail.com.

24
maart

Hier wordt je wel een beetje blij van…

Uncategorized
23
maart

Kleine bemoediging

Uncategorized

In Gods aanwezigheid 

“Wees stil en weet dat Ik jouw God ben.”
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

22
maart

Ondanks corona toch een dienst beluisteren

Uncategorized

https://www.pknbedum.nl/kerk-tv-archief

https://portal.eo.nl/samengeloven/kerkdiensten

21
maart

Online kerkdienst

Uncategorized
20
maart

Even stilstaan…

Uncategorized

Gesprek 

Ben ik mij bewust van mijn reacties 
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in 
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens, 
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

18
maart

Corona-update PKN

Algemeen, Uncategorized

Richtlijnen rondom het coronavirus

17 mrt 2020

Alhoewel gemeenten binnen de Protestantse Kerk over hun eigen beleid beslissen, raadt het moderamen van de Protestantse Kerk gemeenten nadrukkelijk aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 6 april 2020.

De Protestantse Kerk heeft over de gehele situatie contact met de overheid. Zij geven aan dat een kerkdienst in één zaal met maximaal 100 mensen is toegestaan mits men 1,5 meter afstand van elkaar houdt. (Dus niet meerdere zalen met maximaal 100 mensen.)

Dat betekent dus ook dat kringen, catechese etc. door kunnen gaan, mits men zich houdt aan de adviezen van het RIVM (blijf thuis bij klachten, houd anderhalve meter afstand, etc.).

Kerkdiensten

Veel gemeenten kiezen ervoor om hun kerkdienst online uit te zenden vanuit het kerkgebouw, zonder kerkgangers. Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, kan de gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart. 

Eerdere adviezen over het avondmaal zijn komen te vervallen, omdat het in de huidige situatie niet verstandig is om – met grote groepen mensen – avondmaal te vieren. 

Uitvaarten

De branchevereniging voor uitvaartondernemingen laat weten dat er niet meer dan 30 mensen aanwezig mogen zijn bij uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Verder vraagt de branche de aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook wordt afgeraden om handen te schudden. In plaats daarvan kunnen aanwezigen bijvoorbeeld hun hand op het hart leggen en hun condoleance uitspreken. 

Mocht u een uitvaart moeten leiden van iemand die is overleden aan het coronavirus, dan zult u allereerst contact moeten leggen met de GGD van uw regio om te overleggen hoe hier mee om te gaan.

Eventueel kunt u later – als de coronacrisis voorbij is – een herdenkingsdienst organiseren voor iedereen die bij de uitvaart had willen zijn.

Kerkgebouw openstellen 

Sommige gemeenten kiezen er voor om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje. Zolang de richtlijnen van de RIVM gevolgd worden – bijv. anderhalve meter afstand van elkaar houden – is dit geen probleem.

Bezoekwerk 

Als de pastorant of uzelf last heeft van een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moet u sociaal contact vermijden. In andere gevallen zou pastoraal bezoek mogelijk moeten zijn, mits men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM (zoals het houden van minimaal anderhalve meter afstand). Toch is het goed voorstelbaar om voorlopige alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Pastoranten hebben daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Coronacrisis: Vormen van pastoraat die nog wel mogelijk zijn18 mrt 2020

In alle gevallen raden wij u aan de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: www.ggd.nl.

13
maart

Erediensten afgelast t/m eind maart

Uncategorized

Aan alle gemeenteleden Ger.Kerk (PKN) Zuidwolde 

Op grond van de maatregelen vanuit de overheid en de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland en onze classis Groningen-Drenthe, volgt onze gemeente het advies om de kerkdiensten voor de periode tot en met eind maart af te gelasten. Met name het aantal van 100 mensen zal niet altijd gelden voor veel van onze kleine gemeenten maar de kwetsbaarheid van mensen die komen, is wel reden voor aandacht en we zitten in de kerk regelmatig dicht bij elkaar. 

Daarom gaan de komende kerkdiensten in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde in de maand maart niet door.

Moderamen Ger.Kerk (PKN) Zuidwolde

12
maart

Themadienst geloof en een hoop liefde

Uncategorized

Is het thema van de dienst a.s. zondag  die om 10 uur begint!!
Ook in deze dienst veel muziek voor jong en wat ouder(s)!!
Welkom !!!!!