Home

Ontmoetingskerk Zuidwolde Gn

Welkom op de site van onze gemeente!

We willen een plaats van ontmoeting zijn. Ontmoeting met God en met elkaar. Het is onze bedoeling om een gemeenschap te vormen waarin we ons met elkaar verbonden voelen en we samen ons geloof kunnen beleven en belijden.

De gemeente in Zuidwolde is onderdeel van de Protestantse Kerken Nederland. (PKN)

Mochten er vragen zijn dan kunt u een mail sturen. Klik op contact in de balk hierboven.
Tot ziens!

speldenprikken          

  Speldenprik van de maand:

Om één te zijn hoeft men het niet over alles ééns te zijn!

 


21
oktober

World Servants project 2019

Algemeen

Volgend jaar gaat er een enthousiaste groep jongelui uit Bedum en Zuidwolde naar Malawi om mee te helpen bouwen aan een schoolgebouw en latrines!

Klik op de link en je komt  op de website.  Daar staan alle nieuwtjes, tussenstanden, acties en verdere bijzonderheden. Ook hoe je kunt sponseren 😊

https://www.worldservants.nl/bedumzuidwolde?fbclid=IwAR2utc2SY4Vysif81Z5apPxj9I-BtqLr_GjhMe5CwRy3eW9hz-gig-tCvZc

21
augustus

Startzondag

Algemeen

11
juni

Gezocht!!

Algemeen

De Gereformeerde Kerk (PKN) Zuidwolde (Gn.) zoekt een samenbindende en inspirerende kerkelijk werker m/v voor 12-16 uur per week.

Onze missie: HART voor God en HART voor mensen: de liefde van God in Christus willen we doorgeven aan jong en oud.

Wij zijn een gemeente met een grote diversiteit in achtergrond, opleiding en geloofsopvattingen. Onze gemeente telt 210 leden, waarvan 70 regelmatig de dienst op zondag bijwonen. De diensten worden meestal op traditionele wijze vorm gegeven, met het nieuwe liedboek en de NBV als bronnen. Ook zingen we uit de Evangelische Liedbundel.
Momenteel is er een ouderenwerker actief bij het bezoeken van ouderen en zieken.Wij vinden het erg belangrijk dat de tieners en dertigers en veertigers (met jonge kinderen) meer bij de kerk betrokken raken.

Wij zoeken iemand die

 • de betrokkenheid bevordert van jongeren en jonge gezinnen bij de gemeente; gevoel heeft voor traditie maar ook voor de kerk en de mensen van vandaag;
 •  aandacht heeft voor tieners en betrokken is op hun leefwereld en ideeën;
 • theologische kennis en de beleving daarvan kan overbrengen op de gemeente met het doel om het gesprek over geloven en de Bijbel te bevorderen;
 • kan voorgaan in erediensten (1x per mnd.), op een inspirerende en verrassende wijze vanuit de verbondenheid met de traditie;
 • in staat is om gemeenteleden die actief zijn in het pastoraat (ouderlingen, wijkmedewerkers) te ondersteunen en toe te rusten.

Wij vragen iemand die

 • de HBO opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) heeft afgerond;
 • belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland en een levend en persoonlijk christelijk geloof heeft;
 • de Bijbelse prediking en de vertaling daarvan kan overbrengen naar het dagelijks leven waardoor de verhalen van God en mensen worden verbonden.

Wij verwachten iemand die

 • doelgericht, planmatig en verbindend kan werken in de gemeente;
 • communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk;
 • innovatief, stimulerend en enthousiasmerend is.

Wij bieden

 • een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging;
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker in de PKN.

Ben jij die kerkelijk werker die met ons de uitdaging aan wil gaan om de generaties met elkaar te verbinden tot een inspirerende gemeente?
Reageer en stuur je sollicitatie en CV voor 24 augustus 2018 naar:
Gereformeerde kerk, Boterdiep WZ 50, 9785 AL Zuidwolde, t.a.v. de beroepingscommissie /vacaturezuidwolde@gmail.com

Voor meer info of een leuk filmpje: kijk op onze website www.ontmoetingskerkzuidwolde.nl of stuur je vragen naar vacaturezuidwolde@gmail.com dan nemen wij contact met je op.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 37 (9-15 sept.’18)

ps. filmpje volgt zsm…..

15
augustus

HARTgroep PR- binnen naar buiten

PR

10-pr “Hart-lopers”: Wim van Oeveren, Carin Kruijer

Deze groep bedenkt manieren om als kerk meer naar buiten te treden en voert dit uit via website, informatiekast aan de weg, flyers, etc.

 

 

15
augustus

HARTgroep Eetpunt

Eetpunt

 

8-eetpunt  “Hart-loper”: Wim Havinga.

Meehelpen bij eetpunt, mensen uit dorp uitnodigen, meehelpen koken, opruimen & afwassen etc., aanschuifmaaltijden organiseren, meedenken hoe er meer mensen kunnen worden betrokken, want samen eten verbindt. Doel: gemeenschap in gemeente en dorp versterken, gelegenheid bieden voor ontmoeting en goed eten etc. In principe is er iedere 1e donderdag van de maand een gezamenlijke maaltijd. Wilt een keer mee-eten, dan kunt u/jij zich opgeven  bij Wim Havinga: tel. 050 3015649

 

15
augustus

HARTgroep (Thuis)bidden

Bidden

4-bidden “Hart-lopers”: Jeltsje Elzinga, Carin Kruijer

Door de werkgroep Vorming&Toerusting wordt een groep gemeenteleden maandelijks voorzien van gebedspunten waarvoor gebeden kan worden. Gebed is het ‘hart van de gemeente’ !  Op deze manier kan men zich ook betrokken voelen bij de gemeente.

 

15
augustus

HARTgroep catering & kweken voor de voedselbank

Voedselbank

3-voedselbank “Hart-loper”: Wytze Brandsma

Organiseren dat er voedsel kan worden in geleverd. Mensen kweken in hun tuin groente en fruit. Dezelfde mensen of anderen vervoeren dit naar de voedselbank. Overgebleven voedsel van een cateringsbedrijf wordt ingevroren en naar de voedselbank. De voedselbank krijgt de laatste tijd minder voedsel aangeleverd en heeft vooral behoefte aan vers fruit en groente.

 

15
augustus

HARTgroep Bloemen-groet

Bloemen-groet

1-bloem-groet  “Hart-loper”: Getty de Vries

De zondagse bloemen worden door leden uit deze HARTgroep gebracht bij mensen in het dorp en in gemeente die ernstig ziek zijn, leven met pijn of verdriet of eenzaamheid of juist bij een feestelijke gebeurtenis zoals geboorte of jubileum met een groet van de kerk. Er kan een bezoekje aan gekoppeld worden. Er kan een kaartje bij gemaakt worden.

o.b.v. de diaconie en pastoraat, die dit bijhouden.

In de Dicht-erbij wordt vermeld wie de bloemen heeft gekregen afgelopen maand.

De HARTgroep en werkgroep Pastoraat, kunnen namen doorgeven, maar ook gemeenteleden mogen namen aangeven.